*پروژه مشاء*

آدرس: آبعلی-مشاء دشت29-باغچه دو قواره سوم

کارفرما: مهندس زین العابدینی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط