*پروژه مشا *

آدرس: مشا-جنب آتش نشانی

کارفرما: مهندس زین العابدین

متراژ زیربنا: 3000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط