*پروژه نیاوران مژده*

آدرس: نیاوران-میدان قدس – خیابان کبیری -خیابان نجابت جو- خیابان مقدسی -خیابان زمانی -بن بست احسان

کارفرما: مهندس اسکویی

متراژ زیربنا: 1200مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه