*پروژه میرداماد*

آدرس: میرداماد-خیابان البرز-کوچه قبادیان شرقی-پلاک 16

کارفرما: مهندس محمودیان

متراژ زیربنا: 3000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط