*پروژه نسیم فرمانیه*

آدرس: فرمانیه – خیابان شهید لواسانی – روبروی برج های دوقلو فرمان

کارفرما: شرکت عمران گستر بصیر

متراژ زیربنا: 4000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط