*پروژه نگین سیمان تهران*

آدرس: ورد آورد-جنب پمپ گاز-روبروی شهرداری ناحیه3-منطقه22

کارفرما:مهندس کریمی تبار

متراژ زیربنا: 29000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط