*پروژه نگین غرب*

آدرس: جاده مخصوص کرج بعداز چهار راه ایران خودرو-کیلومتر15-جنب بانک اقتصاد نوین

کارفرما:مهندس اعتمادی

متراژ زیربنا: 7500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط