*پروژه نیکو دماوند*

آدرس: دماوند-میدان قدس-خیابان فلسطین

کارفرما: مهندس احمدی

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط