*پروژه هشت بهشت*

آدرس: گیلاوند-هشت بهشت جنوبی-شهرک مینوسا

کارفرما: مهندس غلامی مجرد

متراژ زیربنا: 500 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه