*پروژه پاسداران *

آدرس: پاسداران-چهار راه فرمانیه-کوچه بیمارستان 2

کارفرما: مهندس وفایی

متراژ زیربنا: 2000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط