*پروژه چشمه *

آدرس: تعاونی مسکن قدر – منطقه22 -بلوار زیبادشت – نبش گلشاد اول

کارفرما: مهندس منصوریان

متراژ زیربنا: 6000 مترمربع

وضعیت پروژه: درحال اجرا

پروژه های مرتبط