*پروژه کارخانه آرد اکبری*

آدرس: کردان

کارفرما: جناب آقای اکبری

متراژ زیربنا:1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط