*پروژه نجف*

آدرس: نجف-جنب حرم حضرت امام علی (ع)

کارفرما:مهندس حسینی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط