*پروژه گناوه*

آدرس: گناوه

کارفرما: شرکت آبادراهان

متراژ زیربنا: 4000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

نمونه کارهای مشابه