*پروژه البرز*

آدرس: خیابان میرداماد – نبش خیابان البرز

کارفرما: شرکت صنعت ساختمان آسمانه

مشاور: مهندسین مشاور طرح و سازه البرز

مجری اسکلت: شرکت عمران آذرستان

متراژ زیربنا: 32.000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط