*پروژه‌ی بوکان*

آدرس: نیاوران – صادقی قمی – خیابان بوکان – انتهای بوکان – انتهای کوهستان – ضلع جنوب ساختمان پتروشیمی

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس دهقان فرد

مشاور سازه: گروه مهندسی نصرتی

متراژ زیربنا:10000 مترمربع

وضعیت پروژه: در حال اجرا

نمونه کارهای مشابه