*پروژه بنیاد *

آدرس: خیابان طالقانی-جنب وزارت کشاورزی

کارفرما: شرکت تاوان شهر

متراژ زیربنا: 40000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

 

پروژه های مرتبط