*پروژه مروارید *

آدرس: خیابان پیامبر-خیابان هجرت-انتهای گلزار پنجم

کارفرما:مهندس افشار-شرکت ساختمانی سکاف

متراژ زیربنا:10000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط