*پروژه سیمان تهران*

آدرس: وردآورد – جنب پمپ گاز – روبروی شهرداری ناحیه 3 منطقه 22 تهران

کارفرما: مهندس صادقی

متراژ زیربنا: 29000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط