*پروژه زنبق *

آدرس: زعفرانیه – خیابان آصف – خیابان علی حسینی – کوچه زنبق – پلاک 30

کارفرما: مهندس گلوی

متراژ زیربنا: 33000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط