[vc_row][vc_column][vc_column_text]

انواع عرشه های فرم داده شده

سقف های عرشه فولادی

سقف های مرکب عرشه فولادی  با توجه به شکل هندسی خود، علاوه بر دارا بودن مقاومت در برابر بار های وارده مصرف فولاد و بتن را نیز بهینه تر خواهند کرد.
انواع مقاطع موجود:طراحی و تولید عرشه ها به اشکال مختلف و در ضخامت های 0.8 الی 1.2 میلی متر می باشد؛
  • عرشه با ارتفاع 75 میلی متر (حداکثر مجاز آیین نامه)

 این عرشه با ضخامت 0.8 میلی متر قادر است تا دهانه پیوسته 3.0 متر، برای بارگذاری های 300 کیلوگرم بر مترمربع کف سازی و 500 کیلوگرم بر مترمربع زنده، مورد استفاده قرار گیرد.

  • عرشه با ارتفاع 65 میلی متر

این عرشه با ضخامت 0.8 میلی متر قادر است تا دهانه پیوسته 2.7 متر، برای بارگذاری های 300 کیلوگرم بر مترمربع کف سازی و 500 کیلوگرم بر مترمربع زنده، مورد استفاده قرار گیرد.

  • عرشه با ارتفاع 50 میلی متر (حداقل مجاز آیین نامه)

این عرشه با ضخامت 0.8 میلی متر قادر است تا دهانه پیوسته 2.3 متر، برای بارگذاری های 300  کیلوگرم بر مترمربع کف سازی و 500 کیلوگرم بر مترمربع زنده، مورد استفاده قرار گیرد.

با افزایش هر 0.2 میلیمتر ضخامت عرشه می توان طول دهانه باربر را برای بارگذاری های مذکور در حدود 20 سانتی متر افزایش داد.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]