[vc_row][vc_column][vc_column_text]

تولید عرشه‌های فولادی حمل و دپوی آن

تولید عرشه‌های فولادی و حمل و دپو و پس از آن اجرای عرشه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

اولین مرحله از عملیات اجرای سقف عرشه فولادی فرمینگ ورق یا تولید عرشه‌های فولادی توسط دستگاه رول فرمینگ می باشد. مطابق با نقشه‌های شاپ و لیست تعداد و اندازه مورد نیاز هر پروژه که توسط مهندسین این شرکت تهیه و تنظیم و پس از تایید نهایی توسط کارفرما تولید ، بسته بندی و کد گذاری گردیده و آماده همل به محل پروژه می‌شود.

عرشه‌های فرم داده شده در کارخانه، پس از حمل به محل اجرای پروژه را می توان در فضای کمی دپو نمود. عرشه های مربوط به هر تراز از سازه طبق نقشه‌های اجرایی بوسیله تاور و یا جرثقیل در تراز مورد قرار داده می‌شوند. بارگذاری، راه رفتن و انجام هرگونه فعالیت بر روی عرشه‌ها تا زمان ثابت کردن عرشه ها ممنوع است.

مراحل مختلف تولید عرشه‌های فولادی و حمل و دپو 

مراحل مختلف تولید، حمل و دپو  و پس از آن اجرای عرشه ها را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد:
 •  بازرسی ابعادی عرشه ها
 •   قراردادن عرشه ها بر روی اسکلت
 •   برشکاری و انجام سوراخ کاری‌های مورد نیاز عرشه‌ها
 •   تثبیت عرشه ها بوسیله پرچ و پیچ
 •   نصب فلاشینگ (جهت حفظ بتن)
 •   نصب گلمیخ بر روی تیرهای اصلی و فرعی با آرایش مورد نظر (نصب گلمیخ ها بایستی مطابق با نقشه های اجرایی انجام گیرد. تعداد گلمیخ های لازم برای هر تیر با توجه به طراحی آن تیر متغیر است)
 •   نبشی کشی کنسول ها (در صورت نیاز)
 •   نبشی کشی محل اتصال عرشه ها به دیوارها (در صورت نیاز)
 •   اجرای بازشوها مطابق نقشه های اجرایی
 •   اجرای میلگردهای حرارتی، تقویتی و حریق (درصورت نیاز)
 •   بتن ریزی و تسطیح سطح بتن (در این مرحله بایستی از عدم انباشتگی بتن بر روی عرشه ها اطمینان حاصل نمود)

 

شما میتوانید با مراجعه به بخش مراحل مختلف تولید عرشه‌های فولادی را مشاهده کنید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]