طراحی تیرهای فرعی در سیستم سقف عرشه فولادی

طراحی تیرهای فرعی در سیستم سقف عرشه فولادی بسیار حائز اهمیت بوده و کنترل تغییر شکل و ارتعاش تیرهای فرعی مطابق استاندارد الزامی است.

فاصله بین تیرهای فرعی در این سیستم تابعی از شکل مقطع و ضخامت ، ضخامت از روی کنگره عرشه فولادی، بارهای وارده و …  می باشد. لازم بذکر است دهانه های معماری سازه و تغییر سیستم سقف سازه به عرشه فولادی از عواملی هستند که می توانند در تعیین فاصله بین تیرهای فرعی تاثیرگذار باشند.
طراحی تیرهای فرعی در دو مرحله حین ساخت و بهره برداری صورت خواهد گرفت. کنترل تغییر شکل و ارتعاش تیرهای فرعی مطابق استاندارد الزامی است.

 

تفاوت بین تیرهای اصلی، فرعی

 

تیر اصلی:تیری افقی که به ستون­ ها متصل است (با اتصال ساده یا اتصال برشی).

عملکرد: بار را از تیر فرعی (در صورت وجود) به ستون­ ها منتقل می­ کند.

تیر فرعی:تیری افقی که به تیرهای اصلی متصل است (با اتصال ساده یا اتصال برشی).

عملکرد: بار را به تیر اصلی منتقل می­ کند و به صورت مستقیم به ستون­ ها متصل نمی ­باشد.

طراحی تیرهای فرعی در سیستم سقف عرشه فولادی بسیار حائز اهمیت است.

سقف عرشه فولادی دقیقا چه نوع سقفی است؟

 

همانطور که می‌دانید هر سقفی با موادی که تشکیل‌دهنده آن هستند نام‌گذاری می‌شود، این نوع سقف ساختمانی نیز به این دلیل که از دو عنصر اصلی شامل:

ورق‌های فولادی گالوانیزه و همچنین برش‌گیرها ساخته شده است، سقف عرشه فولادی نام‌گذاری شده است.

البته لازم است اشاره کنیم که آنچه که این سقف‌های مدرن را با سایر سقف‌های ساختمانی متمایز کرده است شامل همین اجزای تشکیل‌دهنده یعنی ورق‌های فولادی گالوانیزه و برش‌گیرها است.

اجرای این نوع سقف ساختمانی با استفاده از عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی بر روی ورق‌های فولادی گالوانیزه صورت می‌گیرد.

البته از سایر اجزای اصلی این نوع سقف ساختمانی می‌توان به وجود تیرهای فرعی در بین تیرهای اصلی نیز اشاره کرد که طراحی تیرهای فرعی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

اجزای سقف‌ عرشه فولادی

 

سقف‌ عرشه فولادی دارای 5 جزء اصلی است که شامل: ورق عرشه فولادی، گل‌میخ، فلاشینگ، آرماتور و بتن می‌باشند.

طراحی تیرهای فرعی

طراحی تیرهای فرعی