در این مقاله ما سعی نمودیم تا درباره ی موضوعات مختلفی مانند علت برجستگی میلگرد چیست؟ میلگرد فولادی چیست؟ میلگرد فابریک چیست؟ حد جاری شدن میلگرد چیست؟ قیمت میلگرد و مقاومت کششی میلگرد صحبت نماییم پس با ما همراه بمانید.

طراحی میلگردهای تقویتی

در حالتی که مقطع به تنهایی کفایت لازم در برابر بارهای وارده را نداشته باشد از میلگردهای تقویتی (کششی) برای استحکام بخشی به سازه‌ها با رعایت ضوابط آیین نامه استفاده می گردد.

میلگرد تقویت
قطر، تعداد و آرایش میلگردها با توجه به ضوابط موجود در آیین نامه مربوطه تعیین می‌گردد .

یعنی در مقطعی از بتن موجود جوابگوی بارهای وارده نیست و شما با افزودن آرماتور در این بخش سطح میلگرد را افزایش می دهید. در کلیه فرمول های محاسبه در برابر بارهای خارجی اگر دقت كنيد فقط و فقط سطح ميلگرد به عنوان يك كميت در روابط ظاهر مي‌شود و هيچ اثري از طول يا وزن ميلگرد نميبينيد . طول ميلگرد تقويتي تابع بحث پيوستگي بتن و آرماتور هست .
فرض کنيد در يک تير بتني در ساختمان بتن آرمه به جاي 4 تا ميلگرد تقويتي سايز 18 مي خواهيد از 4 تا ميلگرد سايز 22 استفاده کنيد.

میلگردهای تقویتی

میلگردهای تقویتی

طول ميلگرد تقويتی

طول ميلگردهای تقويتی با توجه به طول گيرايي محاسبه شده و اين طول با قطر ميلگرد نسبت مستقيم دارد . يعني هر چه قطر ميلگرد بيشتر باشد طول ميلگرد تقويت افزايش خواهد یافت .

طول ميلگرد تقويتی

دليل اين موضوع با توجه به روابط محاسبه طول گيرايي مشخص مي‌شود . لذا با بكار بردن ميلگردهای تقويتی با سايز با قطر بيشتر طول میلگردها افزایش یافته و ممكن است با این کار تعداد ميلگرد مورد نياز كاهش یابد . به عبارتي اگر 4 ميلگرد تقويت 18 مورد نياز مي‌باشد اين سطح معادل با 254 ميلي متر مربع است. با توجه به اينكه سطح هر ميلگرد 22 معادل با 94.98 مي‌باشد لذا تعداد 3عدد معادل با همان 4 ميلگرد سايز 18 خواهدبود .
بنابر اين با افزايش قطر تعداد میلگردها كاهش و طول آن افزايش مي‌يابد.

نمره  و زمان اجرای آرماتور تقویتی 

برای کارهای اجرایی بهتر است نمره آرماتور تقویتی و اصلی یکسان باشد.

میلگردهای تقویتی و آرماتورهای دیگر باید همزمان اجرا شوند. عموما آرماتور های تقویتی در پایین پی در زیر دیوارهای برشی و یا زیر ستون ها و برای بخش بالایی پی در میان میلگردهای بالایی پی تنظیم می‌گردد.

میلگردهای تقویتی

میلگردهای تقویتی

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]