[vc_row][vc_column][vc_column_text]مطابق آیین نامه های معتبر برای جلوگیری از ترک خوردگی بتن بایستی از شبکه میلگرد حرارتی و با الیاف های مختلف موجود استفاده نمود. قطر، تعداد و آرایش میلگردهای این شبکه از سطح فوقانی دال به ضخامت دال بستگی دارد. از سوی دیگر حداقل مصرف الیاف ها با توجه به پارامترهای مختلف با توجه به آیین نامه مربوطه در واحد حجم بتن مشخص خواهد می گردد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]