[vc_row][vc_column][vc_column_text]

جهت افزایش مدت زمان مقاومت سقف در برابر آتش سوزی بایستی از میلگرد های تقویتی استفاده نمود.
ضخامت دال و قطر، تعداد و آرایش میلگردهای تقویتی آتش بر اساس مدت زمان مورد نیاز برای مقاومت در برابر آتش محاسبه می گردد.
برای افزایش مقاومت در برابر آتش، روش دیگر استفاده از پوشش های محافظ می باشد. پوشش های محافظ در سطح زیرین عرشه پاشیده می شوند و پس از رسیدن حرارت با توجه به خصوصیات خود رفتارهای مختلفی نشان می دهند که سبب بالاتر بردن مقاومت سقف در برابر آتش می گردند.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]