[vc_row][vc_column][vc_column_text]در معرض جابجایی بارها نباشید.

از شوخی کردن جداٌ خودداری کنید.

مراقب قسمت های تیز گوشه باشید.

احتیاط بهتر از گوش کردن به توصیه های پزشک است.

بارهای سنگین را بر روی تکیه گاه ها قرار دهید.

هماهنگی با همکار خود را فراموش نکنید.

نزدیک به مواد اشتعال زا جوشکاری نکنید

اشیا اضافی را پس از مصرف جمع آوری کنید.

بتن را دپو و پخش نکنید.

برای عبور مصالح مسیر مشخص تعبیه کنید.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]