*پروژه آتین سازه*

آدرس: خیابان سعادت آباد – کوچه یکم ( جمشیدی ) – کوچه شبنم

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس انتظاری

متراژ زیربنا: 9000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

 

پروژه های مرتبط