قراردادها

قراردادهای رسمی با شرکت های معتبر و ارگانهای دولتی و قراردادهای شخصی

خدمات مهندسی

امکان ارائه خدمات فنی و مهندسی با توجه به دارا بودن تیم دفتر فنی مجرب به لحاظ نقشه های پروژه و رعایت استانداردهای لازم در آئین نامه به کارفرمای محترم

وسعت کار

بیش از دو میلیون متر مربع اجرا سقف توسط مجموعه آسمان خراش طی ده سال گذشته

ضمانت اجرایی بالا

دارای یک دهه رزومه طراحی و تولید و اجرا سقف عرشه فولادی، رض