*پروژه ایلام*

 آدرس: ایلام – بلوار جمهوری – روبروی دبیرستان فتح
کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای مهندس پرواس

متراژ زیر بنا:4000مترمربع
وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط