*پروژه پشنگ*

آدرس: خیابان فرشته – خیابان شبدیز – نرسیده به میدان آقا بزرگی – پلاک 14

کارفرما: بخش خصوصی – جناب آقای دکتر پشنگ

متراژ زیربنا:1000مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط