*پروژه روما کیش *

آدرس: کیش-سایت پروژه روما کیش

کارفرما: شرکت آکام فولادی -جناب آقای مهندس ابوجاسم

متراژ زیربنا: 25.000 مترمربع/ 16طبقه

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط