*پروژه گیلاوند*

آدرس: دماوند-گیلاوند-جنب پل شلمبه- کوچه مهردشت

کارفرما: مهندس اسدالهی

متراژ زیربنا: 1000 مترمربع

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

پروژه های مرتبط